حج


حج خانه خدا

خداوند متعال مي فرمايد: بگو: خدا راست گفت [كه خوراكى‏ها در آيين ابراهيم حرام نبوده‏]. بنابراين از آيين ابراهيم كه يكتاپرست و حق گرا بود و از مشركان نبود، پيروى كنيد. يقيناً نخستين خانه‏اى كه براى [نيايش و عبادت‏] مردم نهاده شد، همان است كه در مكه است، كه پر بركت و وسيله هدايت براى جهانيان است. در آن نشانه‏هايى روشن [از ربوبيّت، لطف، رحمت خدا و از جمله‏] مقام ابراهيم است؛ و هر كه وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج‏] آهنگ آن خانه كنند، [البته‏] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند، و هر كه ناسپاسى ورزد [و از رفتن به آنجا خوددارى كند به خود زيان زده‏]؛ زيرا خدا از جهانيان بى‏نياز است.

انواع حج

حج داري سه نوع است:افراد، قران ،تمتع