روزه


حکم روزه

خداوند متعال مي فرمايد: اى اهل ايمان! روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر و لازم شد، تا پرهيزكار شويد. روزهايى چند [روزه بگيريد]؛ پس هر كه از شما بيمار يا در سفر باشد [به تعداد روزه‏هاى فوت شده‏] از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد]؛ و بر آنان كه روزه گرفتن طاقت‏فرساست، طعام دادن به يك نيازمند [به جاى هر روز] كفاره آن است. و هر كه به خواست خودش افزون بر كفاره واجب، بر طعام نيازمند بيفزايد، برايش بهتر است و روزه گرفتن [هر چند دشوار و سخت باشد] اگر [فضيلت و ثوابش را] بدانيد براى شما بهتر است. ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، راهنماى مردم است و دلايلى روشن و آشكار از هدايت دارد، و مايه جدايى [حق از باطل‏] است. پس كسى كه در اين ماه [در وطنش‏] حاضر باشد بايد آن را روزه بدارد، و آنكه بيمار يا در سفر است، تعدادى از روزهاى ديگر را [به تعداد روزه‏هاى فوت شده، روزه بدارد]. خدا آسانى و راحت شما را مى‏خواهد نه دشوارى و مشقت شما را. و [قضاى روزه‏] براى اين است كه شماره روزه‏هايى را [كه در ماه رمضان به خاطر بيمارى يا سفر افطار كرده‏ايد] كامل كنيد، و خدا را بر اينكه شما را هدايت فرموده بزرگ شماريد، و باشد كه سپاس‏گزاريد.

اقسام روزه

روزه هاي پذيرفته و ستوده شده  بر دو نوع است:واجب و مستحب. روزه هاي ناپذيرفته نيز دو نوع است: حرام و مکروه. روزه هاي واجبي شش تا است:روزه ماه رمضان،قضاي آن، روزه نذره و مثل آن، روزه کفاره ها،روزه اعتکاف،روزه عوض از قرباني. علاوه بر حرام و مکروه همه روزه هاي سال روزه گرفتن مستحب است.روزه هاي حرام چهار تا است:روزه هاي عيدين،روزه هاي ايام تشريق،روزه گرفتن ماه رمضان بنابر نيت شک،روزه نذري براي گناه و معصيت.روزه هاي کراهت پنج تا است:روزه نفلي در سفر باجود اذيت،روزه شخصي که در جاي ديگر براي غذا مدعو است،روزه نفلي مهمان بدون اجازه ميزبان،روزه زن بدون اجازه شوهر،روزه غلام بدون اجازه آقا.