عملیات ما


فرائض

فرائض

فرض به معني اين است که از دليل قطعي ثابت شود يعني در اثبات آن هيچ شکي وارد نيست. منکر فرضيت آن کافر مي شود واگر کسي بدون عذر شرعي آن را ترک کند او فاسق و مستحق عذاب مي باشد.

بيشتر بخوانيد
سنن راتبہ

سنن راتبه

علاوه بر نماز هاي واجب نماز هاي که خوانده مي شود سنن راتبه گفته مي شود.

بيشتر بخوانيد
مجاہدہ اور اعتکاف

مجاهده و اعتکاف

جهاد يک واژه عربي است که معني لغوي آن سعي و کوشش است: اما در اصطلاح جهاد بر دو نوع تقسيم مي شود : جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر جنگ و جدال بر عليه دشمنان اسلام و مسلمين گفته مي شود اما جهاد اکبر جهاد بالنفس است.عمل جهاد اکبر را مجاهده گفته مي شود.

بيشتر بخوانيد
نوافل

نوافل

نوافل جمع نفل است مراد ازين نماز هاي است که در طول روزها، ماه ها و سال ها انجام داده مي شوند که انجام آن باعث ثواب است اما ترک آن باعث عقاب نمي باشد.اين نماز ها را سنت، مستحب و تطوع نيز گفته مي شود. در روايات پيامبر و ائمه اهميت و ثواب آن خيلي زياد ذکر شده است

بيشتر بخوانيد

محافل و مجالس عزاداري

برگزاري مراسم روزهاي تولد و شهادت ائمه معصومين عليهم السلام نيز برگزاري مجالس عزاداري و بيان فلسفه شهادت سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين عليه السلام و ياران با وفائش يکي از اساس مسلک صوفيه اماميه نوربخشيه مي باشد. براي اثبات اين عمل دلائل عقلي و نقلي در تعليمات بزرگان اين مسلک نيز وجود دارند.

بيشتر بخوانيد

اوراد و وظائف

مير سيد محمد نوربخش نورالله مرقده در کتاب فقه الاحوط مي فرمايد:تعقيبات يکي سنن شريفه است که از رسول خدا به ما بعنوان ارث رسيده است و وارثين آن آدم هاي صالح و نيکو کار مي باشند. پيروکاران مسلک صوفيه اماميه نوربخشيه بر روش بزرگان خودشان عمل مي کنند و بعد از نماز پنجگانه بر اين سنت مبارکه عمل مي کنند .

بيشتر بخوانيد

کلمات بنيادين

کلمات بنيادين مسلک صوفيه اماميه نوربخشيه عبارتند از
کلمه بناي ايمان،کلمه بناي اسلام. کلمه شهادتين، کلمه طيبه ،کلمه تمجيد،کلمه توحيد،کلمه رد کفر، کلمه طريقت،کلمه تهليل، جواب و سوال نکير و منکر

بيشتر بخوانيد